Het bestuur van de stichting BADAN bestaat uit de volgende personen:

– voorzitter: Stefan Alfons
– secretaris: Coba Maitimu
– penningmeester: Samantha Latumakulita

Stichting BADAN is opgericht t.b.v. de viering van het 50 jarige bestaan van de Molukse wijk in de Wijert.

Alle huidige wijkbewoners hebben een petitie ondertekend, waarin verklaard wordt dat zij de stichting erkennen als organisatoren voor dit jubileum. Omwille van het streven naar transparantie en helderheid van zaken vindt regelmatig via Social Media en via nieuwsbrieven een update/terugkoppeling plaats naar betrokkenen en belangstellenden.

De stichting zal gebruik maken van veel vrijwilligers voor de feestweek. De vrijwilligers zullen geworven worden in de wijk zelf maar zeker ook onder de bewoners/andere betrokkenen uit de directe omgeving van de Molukse wijk en wijkbewoners. Daarnaast zal gekeken worden naar samenwerking met de reeds bestaande organisaties in de Wijert die op het gebied van cultuur actief zijn. Dit alles onder het motto van, ‘Voor Iedereen, Door Iedereen` om zo een breed gedragen evenement voor promotie van de wijk en bewoners te bewerkstelligen.

Correspondentie adres:
van Eedenstraat 21
9721 LS Groningen

rekening: NL87 INGB 0006 2698 92 BIC: INGBNL2A
KvK-nr 58892508